Aktuality ze školní družiny

10. 1. 2021

 

INFORMACE PRO RODIČE

.

Vzhledem k částečnému uzavření školních družin  již v prvním pololetí,  se poměrné částky úhrady za ŠD se převáděly žákům do druhého pololetí. 

Proto vyčkejte na přesnou částku pro Vašeho syna/dceru, kterou Vám  sdělí Vaše vychovatelka.

 


Družinka je sice zavřená, nicméně nápady na tvoření máme stále. Pokud by Vás zajímaly, najdete je v rubice Co děláme

 


V letošním školním roce máme otevřené  IV. odd školní družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - informace pro rodiče  -  na šk. rok  2020/2021

 

Výše úhrady za družinu je stanovena na 180,- Kč/měsíc, tj. 720,- Kč září - prosinec 2020 a 1 080,- Kč leden - červen 2021.

Jednorázovou platbu za uvedené období proveďte převodem na 

účet školy č. 18 12 14 955/0300 do konce října 2020 a do konce února 2021.

 

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte. V době školních prázdnin družina nefunguje.

 

 V důsledku covidové pandemie z důvodu rozvolnění dětí v odděleních bude v letošním roce otevřeno IV.odd.

 

Žáci ze ŠD odcházejí podle požadavků uvedených rodiči v zápisním lístku, buď samostatně nebo s doprovodem. Děti vyzvedávejte po obědě dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd a rozvrhu obědů (na stránkách školy) nebo až po 15 hod.

Neustálé zvonění narušuje odpolední program ŠD.


Předběžně vyplněné zápisní lístky doneste  2. 9. 2020. Případné kroužky doplníte písemně později.

 

ZMĚNY v čase odchodu dítěte ze ŠD musí být provedeny písemně na omluvenkovém listě ŠD a v příslušný den předány vychovatelce v daném oddělení (údaje: datum, jméno žáka, čas odchodu, podpis rodiče). Stejně tak změna osoby, která dítě doprovází! Omluvný list přiložen, další ke stažení na stránkách školy.

 

Na základě telefonického požadavku NELZE žáka propustit domů!

Žáka nelze předat žádné jiné osobě (sousedce, kamarádce), pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas!

V letošním roce bude ŠD využívat zapůjčené prostory nad obchodem Hruška v rámci kroužků.

 

Z tohoto důvodu dochází k těmto organizačním změnám: 

 • I. a II. odd. bude v budově školy ve třídách v přízemí (používejte zvonky u hl. vchodu do školy)
 • III.a IV.odd. bude v budově školy ve druhém patře(používejte zvonky u hl. vchodu do školy)
 • V případě příznivého počasí budeme od 14.00 hod. do 15.oo hod  na hřišti u Hasičky

V pátek budeme po 13.00 hod. do 15.00 hod. chodit na delší procházky do přírody, proto vybavte děti oblečením na ven a pro případ deště. V tuto dobu nelze posílat děti na autobus!

 •  Informace, kde se ŠD nachází, budete  mít na cedulkách na dveřích
 •  Ranní družina bude od 7.00 - 7.45 hod. v budově školy v I. odd. ŠD. 

 

V ŠD žáci nebudou používat mobilní telefony, ty zůstanou po dobu pobytu ve škole vypnuty! V případě potřeby mohou rodiče volat na tel. čísla vychovatelek jednotlivých oddělení.

 

Do 15. září donesou žáci do ŠD

 • papírové kapesníčky v krabici
 • tyčinkové lepidlo Coress, Pritt – jiné nelepí pořádně
 • převlečení na ven (zůstane v šatně)
 • děti z 2.B. si přinesou do budovy školy druhé přezůvky

 

Uvítáme jakýkoliv dar ve formě:

 • papíry  barevné, pastelky, různé drobné reklamní předměty (propisky, tužky, přívěsky...), sladkosti - na odměně
 • dále věci, které už nepotřebujete, ale hodí se pro výtvarné tvoření (korkové zátky, knoflíky, vlny, korálky, kulaté krabičky od sýrů, látky, krajky, bavlnky, flitry...)

 

Na Vaši spolupráci se těší vychovatelky ŠD:

I.   odd. - Mgr. Zuzana Duchaňová (736 685 943)

II.   odd. - Tereza Cupalová ( 731 582 670)

III.  odd. - Aneta Smětáková (vedoucí vychovatelka 737 034 513)

IV.  odd. - Mgr. Markéta Nečasová (737 935 489)

 

Ranní družina (st, čt a pá)  Alice Kis (737 913 730)Mateřská školka Užitečné odkazy Jídelníček Najdete nás zde