Rozvrhy tříd

I. třída

třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Iveta Kišová

ostatní vyučující: Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. (HV), PaedDr. Jana Strejčková (AJ)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M ČS HV        
Úterý ČJ M ČJ VV VV      
Středa ČJ M TV ČJ        
Čtvrtek ČJ M TV ČS        
Pátek ČJ ČS AJ          

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A třída

třídní učitel: Mgr. Milan Juránek

ostatní vyučující: Mgr. Iveta Kišová (VV)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M ČJ TV ČS        
Úterý ČJ M ČJ AJ        
Středa ČJ M ČJ TV VV VV    
Čtvrtek ČJ M ČJ ČS        
Pátek ČJ M ČS HV        

 

 

 

 

 

 

 

 

II. B třída 

třídní učitelka: PaedDr. Jana Strejčková

ostatní vyučující: Mgr Iveta Kišová, Mgr Jan Tobiáš, Mgr Kateřina Pospíšilová, PhD

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ ČJ HV M ČS      
Úterý M ČJ ČS TV ČJ      
Středa ČJ M AJ ČJ        
Čtvrtek M ČJ ČS TV        
Pátek ČJ M VV VV        

 

 

 

 

 

 

 

 

III. třída

třídní učitel: Mgr. et Mgr. Radka Divišová

ostatní vyučující: Mgr. Jiří Hrdina (TV), Mgr. Markéta Nečasová (VV), Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. (HV)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M ČJ VV VV      
Úterý ČJ AJ M ČS ČS      
Středa AJ ČJ M ČJ TV      
Čtvrtek AJ ČJ M ČS ČJ      
Pátek ČJ M HV TV        

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. A třída

třídní učitel: Mgr. Jan Tobiáš

ostatní vyučující: Mgr. Radka Divišová (AJ), Mgr. Hana Mikaušová (VL)

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ ČJ M AJ AJ      
Úterý ČJ M ČJ VL   PŘ    TV    
Středa AJ M ČJ ČJ TV      
Čtvrtek ČJ M HV VL      
Pátek ČJ M AJ VV VV      

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. B  třída

třídní učitel: Mgr. Jiří Hrdina (ČJ, M, Př, VV, TV)

ostatní vyučující: Mgr. Hana Vávrová (AJ, Vl), Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. (HV)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí AJ M ČJ Vl TV      
Úterý ĆJ M VV VV AJ      AJ    
Středa ĆJ Vl ČJ M        
Čtvrtek ČJ M ČJ      TV    
Pátek AJ M ČJ HV ČJ      

 

 

 

 

 

 

 

                      

V. třída

třídní učitelka: Mgr. Hana Vávrová (M, AJ, VL, VV)

ostatní vyučující: Mgr. Hana Kopecká (ČJ, Př), Mgr. Jiří Hrdina (HV), Mgr. Milan Juránek (TV), PaedDr. Jana Strejčková (AJ)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M AJ HV      
Úterý ČJ ČJ VL AJ TV      
Středa ČJ ČJ M-G M-G VV VV    
Čtvrtek ČJ M AJ VL      
Pátek ČJ ČJ M AJ      TV      

 

 

 

 

 

 

 

 Mateřská školka Užitečné odkazy Jídelníček Najdete nás zde