27. srpna

 

Zahájení školního roku

1. září v 8 hodin

 

Žáky prvních tříd s rodiči přivítají na školním dvoře jejich třídní učitelky.

Společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. V nových třídách obdrží rodiče informace k docházce. 

Děti, nezapomeňte aktovky.

 

Ostatní žáci školní rok zahájí ve svých třídách. S sebou přezůvky, psací potřeby a deníček. 

 

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

SLEDUJTE TAKÉ NÁSTĚNKY TŘÍD.    

 

 

Informace k testování:

 

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování.

 

Ostatní žáci :

Testování AG testy proběhne po příchodu do školy.

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů.
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021.

 

 

Všem žákům, rodičům i pedagogům

 

přejeme radostný a  pohodový celý školní rok!

 

 

 


 

 


3. srpna

 

Náš LELKOVÁČEK se představuje v náhrávce

MĚSÍCE

 

(hudba Pavel Jurkovič, text Václav Čtvrtek)

Podivejte se ZDE

 Informace pro rodiče

 

Žádáme o vyplnění zápisového  lístku do školní družiny na školní rok 2021/2022, kteří jej na konco školního roku neodevzdali. Odevzdat prosíme ve čtvrtek 2. 9. 2021. Pokud jej někdo odvzdat nemůže, je možnost zaslání el. formou a to na mail  -  sekretariat@zslelekovice.cz, kde uvedete jméno žáka a třídu.

 

Do školní družiny se mohou hlásit žáci ze všech ročníků.

Upozorňujeme rodiče, že z organizačních důvodů pravděpodobně dojde k časovému posunu začátku kroužků, což znamená, že žáci budou mít větší časový prostor mezi koncem vyučování a začátkem kroužků.

 

Kroužky a odchody se budou aktualizovat v září.

 

Připomínáme, že je nutné do začátku školního roku odevzdat novou přihlášku ke stravování na obědy a  též do konce srpna  zaplatit.

Kdo nebude mít obědy zaplacené, oběd nebude vydán.

 

Děkujeme za spolupráci


Mateřská školka Užitečné odkazy Jídelníček Najdete nás zde